Samråd om 103 nya hyresrätter på Hagsätravägen i Rågsved

Bilden visar de föreslagna husen längs Hagsätravägen. Bild: Nyréns
De nya husen får entréer och förgårdsmark ut mot gatan för att skapa mer liv och rörelse på Hagsätravägen. Bild: Nyréns

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för 103 nya hyresrätter längs Hagsätravägen i Rågsved. Samrådet pågår 8 - 31 maj 2018 och den 17 maj klockan 17-19 är du välkommen på samrådsmöte i form av öppet hus på Nya Rågsveds Folkets Hus.

103 hyresrätter i Stockholmshus

I detaljplanen föreslår staden tillsammans med byggaktören Stockholmshem 103 nya hyresrättslägenheter i Rågsved. Lägenheterna byggs i två lamellhus (långa, smala huslängor) på varsin sida om Hagsätravägen. Husen får bostadsgårdar på baksidorna som vetter ut mot naturmark. För att skapa en mer levande stadskänsla och ökad trygghet på Hagsätravägen placeras husens entréer ut mot gatan.

Husens placering har anpassats till områdets topografi och terräng för att spara så mycket av naturen som möjligt. Ett annat sätt att spara grönska på är att vi inte bygger någon markparkering utan all parkering byggs i garage under ett av husen.

Enligt den preliminära tidplanen antas detaljplanen i slutet av 2018 och byggandet startar under 2019.

De nya bostäderna är en del av det så kallade Stockholmshus-projektet. Det är Stockholms stads och de kommunala bostadsbolagens satsning för att bygga tusentals nya hyresrätter i snabb takt och till lägre kostnad än annan nyproduktion. Läs mer om Stockholmshusen här.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget visas under samrådstiden 8- 31 maj 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hushålls torsdagen den 17 maj klockan 17.00 – 19.00 i Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11.

Uppdaterad