dcsimg

Lär dig mer om Järvas byggprojekt under Järvaveckan

Utomhusbadet på Järvafältet har byggstart under Järvaveckan.
Utomhusbadet på Järvafältet har byggstart under Järvaveckan. Illustration: Robert Petrén AIX Arkitekter AB

Ta chansen att lära dig mer om planerade och pågående byggprojekt i Järva den 15 och 16 juni under Järvaveckan. I exploateringskontorets tält kan du få information om ett 30-tal olika byggprojekt och delta i samrådet om Spångadalen.

Under två dagar finns Stockholms stads exploateringskontor på plats på Järvaveckan tillsammans med Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsledningsförvaltningar. Mycket är på gång i Järva. Nyligen var det till exempel byggstart för projektet Stockholmshusen i Tensta, där sex punkthus med 170 hyreslägenheter ingår. Under Järvaveckan är det även byggstart för utomhusbadet på Järvafältet. I Husby pågår bland annat planering för upprustningen av torg och utemiljöer och i Kista planeras för flera tusen lägenheter och en ny sportanläggning.

I exploateringskontorets tält finns ett 3D-bord där du kan se en del av projekten som 3D-modeller. Du kan också medverka i samrådet om Spångadalen och delta i enkäten ”Bästa platsen”, där du kan lista vilka platser du tycker om och vilka platser du tycker behöver förbättras.

Tältet är öppet mellan 15.30 och 20.00. Mer information om Järvaveckan hittar du här: jarvaveckan.se

Uppdaterad