dcsimg

Lär dig mer om Järvas byggprojekt under Järvaveckan

Utomhusbadet på Järvafältet har byggstart under Järvaveckan.
Utomhusbadet på Järvafältet har byggstart under Järvaveckan. Illustration: Robert Petrén AIX Arkitekter AB

Ta chansen att lära dig mer om planerade och pågående byggprojekt i Järva den 15 och 16 juni under Järvaveckan. I exploateringskontorets tält kan du få information om ett 30-tal olika byggprojekt och delta i samrådet om Spångadalen.

Under två dagar finns Stockholms stads exploateringskontor på plats på Järvaveckan tillsammans med Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsledningsförvaltningar. Mycket är på gång i Järva. Nyligen var det till exempel byggstart för projektet Stockholmshusen i Tensta, där sex punkthus med 170 hyreslägenheter ingår. Under Järvaveckan är det även byggstart för utomhusbadet på Järvafältet. I Husby pågår bland annat planering för upprustningen av torg och utemiljöer och i Kista planeras för flera tusen lägenheter och en ny sportanläggning.

I exploateringskontorets tält finns ett 3D-bord där du kan se en del av projekten som 3D-modeller. Du kan också medverka i samrådet om Spångadalen och delta i enkäten ”Bästa platsen”, där du kan lista vilka platser du tycker om och vilka platser du tycker behöver förbättras.

Vill du delta i enkäten reda nu så surfar du in här: stockholm.se/kista-jarva

Tältet är öppet mellan 15.30 och 20.00. Mer information om Järvaveckan hittar du här: jarvaveckan.se

Uppdaterad