Samråd om bostäder och förskola i Björkhagen

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget att bygga cirka 85 nya bostäder och en förskola i Björkhagen. Samrådet pågår 26 juni till och med 28 augusti. Den 21 augusti håller vi samrådsmöte på Björkhagens skola.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som gör det möjligt att bygga cirka 85 bostäder samt en förskola med fem avdelningar. Planen möjliggör även lokaler för centrumändamål.

Planområde

Förslaget omfattar fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1, Snöfallet 2 och Snötäcket 4.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 26 juni till och med 28 augusti i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls den 21 augusti klockan
17-19 i A-husets ljushall på Björkhagens skola på Karlskronavägen 10 i Björkhagen.

Läs mer om projektet

Uppdaterad