Samråd om konferensanläggning på Djurgården

Välkommen lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för fastigheten Skeppsholmsviken 9 med flera på Djurgården. Samrådet pågår 14 juni till och med 7 september. Den 22 augusti håller vi samrådsmöte i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att bygga om och fortsätta använda spårvagnsdepån på Södra Djurgården. Utöver det kan nuvarande vattenmuseet Aquaria rivas och ersättas av en ny anläggning för konferens och restaurang.

Planområde

Förslaget rör fastigheten Skeppsholmsviken 9 m.fl samt fastigheten Alkärrsdepån m.m. på Djurgården. På fastigheterna finns idag vattenmuseet Aquaria samt en spårvagnsdepå.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 14 juni – 7 september 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 22 augusti klockan 17.00 – 18.30 i Bolindersalen i Tekniska nämndhuset på Flrminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad