dcsimg

Vattensalamandrar funna i Louddens oljehamn

I Loudden, i södra Norra Djurgårdsstaden, har Stockholms stad gjort ett antal utredningar inför planering och byggnation i området. Bland annat har en naturvärdesinventering gjorts i Louddens oljehamn.


Bild: Exploateringskontoret

Vid inventeringen upptäcktes en stor population av större och mindre vattensalamander i en damm. Vattensalamander är skyddade enligt artskyddsförordningen. Större vattensalamander är ovanligt i Stockholms stad och det finns färre än cirka tio platser med arten. Naturvårdsverket har tagit fram ett särskilt åtgärdsprogram för större vattensalamander. Mindre vattensalamander är en vanligare art.

I Nationalstadsparken, i närheten av Loudden, anläggs därför en eller två dammar för att populationen av större vattensalamandrar ska kunna leva vidare i området. Arbetet pågår under 2018 och planen är att flytta över salamandrarna till sin nya livsmiljö under 2019 och sedan följa hur populationen utvecklas.

Läs mer om Loudden

Uppdaterad