Arkeologiska utgrävningar hittar tranbodar från 1300-talet

Byggarbetsplats. Man ser tre personer i gula varselkläder nere i ett schakt. Runt om kring sker man metallrör.
Arkeologerna utför utgrävningar i Katarinaschaktet. Foto / Arkeologikonsult

För närvarande undersöker arkeologerna ett område direkt väster om de tranbodar de tidigare hittat. Sedan 1300-talets början låg tranbodarna på pålar ute i vattnet längs området och förra året fann de välbevarade lämningar. Läs även mer om varför stora delar av Södermalm brann ner, däribland sex tranbodar, år 1554.

Läs hela nyheten på Slussenportalen.se

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad