dcsimg

Ökad trafiksäkerhet på torget i Skärholmen

Nu ökar vi trafiksäkerheten på torg och gångstråk i Skärholmens centrum. I slutet av juli sätts nya vägmärken upp, för att göra det tydligare för alla trafikanter vad som gäller. Genom att få bort fordonstrafiken kan vi göra det tryggare och säkrare för dig som bor, vistas eller driver verksamhet här.

Ökad trafiksäkerhet gör det tryggare och trevligare

På torget och gångstråken i Skärholmens centrum är det förbjudet att köra med motorfordon. Trots förbudet finns problem med att biltrafik kör på gångbanor och torg. Fordonstrafiken är en säkerhetsrisk eftersom det är ett stort folkliv på platsen. Markplattorna tål inte heller tyngden från bilar, vilket gör att de går sönder.

Skyltning med nya vägmärken

I slutet av juli förbättrar vi skyltningen med nya vägmärken, för att göra det tydligare var fordon inte får köra. Målet är att minska antalet fordon på Skärholmstorget och gångstråken, och vi ser det som speciellt viktigt att få bort all tung trafik. Efter hand kommer vi att utvärdera och se över om vi behöver göra fler åtgärder.

Det här kan vi göra tillsammans

  • Respektera gällande trafikregler i Skärholmens centrum.
  • Visa hänsyn mot andra trafikanter.
  • Använda de parkeringsgarage som finns tillgängliga.
  • Använda rätt leveransvägar för verksamheterna. Torghandlarna ska använda lastplatserna på Bodholmsplan.

Mer information och kontakt

Du kan använda Stockholms stads webbtjänst eller app Tyck till för att ställa frågor och ge synpunkter, stockholm.se/tycktillapp

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad