Sprängningsarbeten vid Hökarängens t-bana

I Hökarängen, i nära anslutning till tunnelbanans södra entré, genomförs förberedande markarbeten inför nybyggnation. Schaktning- och sprängningsarbeten startar i början av juli och planeras pågå i 3-4 månader.

Inom arbetsområdet ska byggaktören Bergsundetgruppen bygga två nya bostadshus och staden ska anlägga en ny ramp till tunnelbanans entré. En stor del av marken som ska bebyggas består idag av berg vilket måste borras, sprängas och sedan transporteras bort innan byggnationen kan börja. Arbetet är en del av projektet Kavringen som möjliggör 200 nya bostäder längs Sirapsvägen och Saltvägen.

Sprängning
Sprängningsarbetet startar i början av juli och planeras pågå i 3-4 månader. Sprängning sker mellan klockan 07.00-17.00. Övrigt arbete pågår klockan 06.30-19.00. Befinner du dig i närheten av sprängningen kan du komma att uppleva kraftigt buller. Vibrationsmätare har monterats på närliggande fastigheter.

Signalering vid sprängning
Innan sprängning signaleras korta upprepande signaler i cirka 20 sekunder. Efter sprängning signaleras fara över med en lång signal.

Arbetet utförs av RR Entreprenad på uppdrag av Stockholms stad och EKAB på uppdrag av Bergsundetgruppen.

Kontakt:
Jens Kåbring, EKAB
tel: 070-646 00 35

Läs mer om

Uppdaterad