Upprustade Svandammsparken öppnar 10 juli

Den 10 juli öppnar den norra delen av Svandammsparken i Midsommarkransen efter att ha varit stängd sedan september förra året. Parken har fått en omfattande upprustning. Barnen kan nu leka i den stora plaskdammen och nya lekplatsen och parken har fått nya gräsytor, träd, buskar och belysning.

– Parken med den stora plaskdammen har verkligen blivit fin, säger Jessica Jormtun (MP), ordförande i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Det är roligt att nu få se resultatet av medborgarnas förslag på hur de ville ha sin park. Vi har satsat ordentligt för att få en grönskande park där många vill umgås, leka och bara vara. Upprustningen av Svandammsparken blir ett lyft för hela området Midsommarkransen-Telefonplan.

Tretton nya träd samt nya växter har planterats

Träden som valts är silverlönn, fylldblommigt körsbär, näverhägg, lönn och silverpil. Dessutom har nya buskar planterats, till exempel magnolia, prydnadsapel och ligustersyren. Eftersom Svandammsparken är en stadsdelspark planteras blommande växter.

Parken utformades utifrån besökarnas behov

Svandammsparken ska fylla behov för många olika besökare och det har man tagit hänsyn till vid utformningen av parken. Stadens landskapsarkitekter tog fram ett förslag på hur den nya parken skulle se ut utifrån de synpunkter som kom in under en dialog med parkens besökare hösten 2015. Samråd, då allmänheten var välkommen att lämna synpunkter på programförslaget, pågick i april 2016. Resterande delar av parken ska anläggas nästa år.

Läs mer om Svandammsparken

Uppdaterad