Markundersökningar vid Tranebergsslingan

Kartvy över Traneberg med område för markundersökningar markerade
Rosa markering på kartan visar området för provtagning. Karta: Stockholms stad

I området Traneberg, vid Tranebergsslingan kommer cirka 100 lägenheter i flerbostadshus att byggas, både hyresrätter och bostadsrätter. Som en del av projektet kommer stadens entreprenörer att ta prover i marken 20-24 augusti 2018.

Markundersökningarna kommer att ske innanför projektets planområde – det markerade området på kartan ovanför. Arbetet kommer att från måndagen den 20 augusti till och med fredagen den 24 augusti, mellan klockan 07.30 och 16.30.

Markundersökningen görs genom provtagning med hjälp av borrvagn, som tar prover på olika djup runt om i det berörda området. Arbetet utförs för att kartlägga grundläggningsförhållanden, grundvattennivån och eventuella föroreningar i den mark som ska bebyggas. Resultatet utgör ett underlag i det fortsatta arbetet med projektet.

Tennisplanen är avstängd 20-24 augusti

Provtagningen kommer inte att innebära någon större störning i form av ljud eller vibrationer. Arbetet kommer inte heller påverka trafiken eller verksamheter i området. Provtagning och efterarbete kommer att göras på tennisplanen. Det innebär att tennisplanen inte kommer kunna användas måndag 20 augusti till och med fredag 24 augusti. Vänligen respektera avstängningen och vårt arbetsområde.

Provtagningen utförs av Sweco civil på uppdrag av Stockholms stad.

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Edward Billerholm, Sweco, telefonnummer 072-186 20 61

Viktor Åhlander, Sweco, telefonnummer 070-349 01 96

Läs mer om Tranebergsslingan

Uppdaterad