dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 36

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 36 och framåt.

Katarinavägen

I en spont nedanför McDonalds utförs schaktning för en kulvert. Inom kort startar arbeten med att borra åtta stycken pålar med tillhörande stag innanför denna spont. Efter det kommer sponten att tätas.

I september eller oktober kommer en liten bit berg att sprängas bort under gångbron mellan Ryssgården och Katarinahuset. Dessa sprängningar kommer att pågå i cirka två veckor.

Rivning av gamla bussterminalen

De sista betongdelarna av den gamla bussterminalen är nu rivna. Rivningsmassorna krossas nu och lastas ut. Sedan tar markarbeten vid på platsen. Innanför planket i arbetsområdet precis väster om den nya tillfälliga bussterminalen borras just nu spont.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Marken bakom den nya tunnelbaneentrén, ovanför tunnelbanespåret, kommer inom kort att rivas. Just nu byggs rännor för att leda undan regnvatten. Sedan kommer rivningsarbeten att ta vid. Då kommer man bila bort betong och lyfta bort balkar. Balkarna kommer att lyftas nattetid, på tider då tunnelbanan inte går.

Sjöbergsplan & Guldfjärdsplan

Helgen 1-2 september monterades en gångbro över bilvägen i anslutning till de arbeten som utförs där. Detta för att byggarbetarna ska kunna röra sig mellan arbetsområdena på vardera sidan vägen så smidigt som möjligt.

Munkbron – ledningskulvert och kajarbeten

Sanering av bottenmassor vid Munkbron pågår. Massorna lyfts upp i behållare på pontoner och separeras för att sedan köras iväg på deponi.

På kajen bilas betongen bort för att göra plats för den ledningskulvert som kommer att lanseras på platsen i ett senare skede.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad