dcsimg

Aktuella arbeten i Slussen, vecka 37

Varje vecka presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Slussens omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från vecka 37 och framåt.

Markarbeten på Katarinavägen

Trottoaren längs med Sjömansinstitutet och slutet av Glashuset kommer inom kort att grävas upp. Detta för att förstärka konstruktionen mellan gatan och husen. Detta innebär att det blir gångbryggor till entréerna samt ytterligare en sträcka där Katarinavägen är avsmalnad. Mer detaljerad information om dessa arbeten kommer inom kort.

Rivningsarbeten bakom nya t-baneentrén

Under perioden 27 augusti 2018 till 31 januari 2019 kommer det att bli en del nattarbeten på ytan bakom den nya tunnelbaneuppgången. Betongen och bjälklaget ovanför tunnelbanespåret ska rivas och en del moment får enbart utföras på tågfri tid. De mer bullrande arbetena, såsom sågning, kommer att utföras dagtid.

Grundläggning och arkeologi i Katarinaschaktet

Gjutning och betongarbeten för rulltrappor, hissar och skyddsrum pågår i södra delen av Katarinaschaktet närmast berget.

I september eller oktober kommer en liten bit berg att sprängas bort under gångbron mellan Ryssgården och Katarinahuset. Dessa sprängningar kommer att pågå i cirka två veckor.

Från och med mitten av september påbörjas arbeten med att vibrera ned spont tvärs över den norra delen av gropen. Detta arbete kommer att pågå i några månader.

Arbeten vid och i Saltsjön

Vid Skeppsbron, där den nya huvudbrons kommer att landa, formsätts och gjuts betong för norra landfästet. Parallellt på borrning och gjutning av pålar och andra grundläggningsarbeten. Strax söder om dessa arbeten har en ny tornkran nyligen monterats.

Vid södra slusskajen, vattenområdet nära Södermalmssidan, pågår grundläggningsarbeten. Även arkeologiska utgrävningar pågår. Arkeologerna hoppas stöta på grunden till den valvbro som på 1700-talet ledde ner till Slussen.

I mitten av vattenområdet, där en av de nya avbördningskanalerna kommer att gå, pågår förberedande arbeten. Arbetena görs för att i framtiden kunna lansera in den nya kanalen. Närmast i tid kommer botten av rensas från bottenmassor som samlats efter tidigare undervattensarbeten.

I ett nedsänkt tråg som går parallellt med Stadsgårdsleden förbereds marken för att göras om till bilväg. Det innebär en förskjutning norrut mot kajen för samtliga trafikslag.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad