Byggaktörer tar över arbetet i Skattsedeln

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Första delen av Stockholms stads arbeten i projektet Skattsedeln, vid Hägerstensåsens tunnelbanestation, är avslutade. Inom området arbetar nu byggaktörerna Hefab och Familjebostäder.

Stockholms stads är klar med gatu- och ledningsarbetena i området Skattsedeln i Hägerstensåsen. Stockholms stad utför inga arbeten på platsen för tillfället. Med preliminär start under 2020 kommer Stockholms stad att färdigställa allmänna platser och vägar i området.

Byggaktörerna Familjebostäder och Hefab påbörjade sina arbeten under våren 2018. Under hösten 2018 kommer Hefab att göra sprängnings- och spontningsarbeten i området. Avisering om tider för spräng kommer att kunna läsas på en digital skylt vid Hägerstensåsens tunnelbanestation.

Byggaktörerna kommer utföra sprängning och bortforsling av sprängt berg samt bygga hus. Dessa arbeten och transporter kommer att innebära en del buller och störningar i närområdet. Bullernivåerna ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplatser.

För frågor om det pågående arbetet, kontakta respektive byggaktör.

Kontakt

Familjebostäder

Mikael Mild, projektchef Skanska på uppdrag av Familjebostäder, telefonnummer 010-448 09 49

Hefab

Malin Nordholm, projektutvecklare, malin.nordholm@hefab.se

Läs mer om Skattsedeln

Uppdaterad