dcsimg

Planering blir verklighet, Slussens huvudbro tar form

Efter år av planering börjar nu Slussens nya huvudbro att ta form. Bron som byggs i stål är med sina två plan unik i sitt slag i Sverige. Planen är att bron ska vara på plats på sina fundament våren 2020.

Efter år av planering börjar nu Slussens nya huvudbro att ta form. I juni började arbetet med att tillverka paneler. I ett första skede byggs en provsektion för att kontrollera svetsar och toleranser. I slutändan kommer det att bli 78 brosektioner som sammanfogas till åtta brodelar som efter blästring och målning sedan svetsas ihop till en helhet.

Bron som byggs i stål är med sina två plan unik i sitt slag i Sverige. Den kommer att fungera både som bro för trafiken mellan Södermalm, Gamla stan och Stadsgårdsleden och som tak för lokalerna under bron.

Mycket stål kommer att gå åt för att bygga den 3700 ton tunga bron

Automatiserad svetsning av panel med robotar

Här syns två paneler med trapetsprofiler till den kommande körbanan


De olika bropanelerna bildar tillsammans en brosektion

– Det kommer förstås att bli en mäktig syn när bron anländer till Saltsjön och man kommer att kunna följa hela det spännande monteringsarbetet på första parkett. Planen är att bron ska vara på plats på sina fundament våren 2020 och sedan påbörjas arbetena med tätskikt och beläggningsarbeten, säger Peter Svärd, projektchef för projekt Slussen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad