Samråd om Bergholmsbackens lockade många

Den 19 september bjöd Stockholms stad in till öppet hus för att diskutera samrådsförslaget för Bergholmsbacken. Här kan du läsa mer om vad som hände.

Förslaget, som binder ihop Bagarmossen och Skarpnäck, innehåller cirka 650 bostäder, en grundskola med idrottshall för 1200 elever samt två förskolor.

Merparten av de cirka 100 deltagarna var positiva till förslaget men det fanns också synpunkter och tankar kring bland annat trafik och parkering, det höga punkthusets utformning och den planerade infartsvägen till skolan.

Lördagen 25 augusti var det Parkernas dag och vid Skarpaby parklek passade fler på att diskutera och ge synpunkter till exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret som var på plats. Temat var "Tyck till om grönområdet mellan Skarpnäck och Bagarmossen".

Många spännande inspel kom från alla som nyttjar platsen idag. Synpunkterna kommer, efter samrådstidens slut, att tas med i en samrådsredogörelse. Därefter planeras ett beslut att tas i  stadsbyggnadsnämnden. Samrådstiden avslutas den 3 oktober.

Stort tack till dig som deltog!

Läs mer om projektet

Uppdaterad