Samråd om bostäder och förskola i Östberga centrum

Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum.
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum. Bild: Vera arkitekter

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för 84 studentlägenheter och en ny förskola vid Östberga centrum. Samrådet pågår 25 september – 6 november 2018 och den 11 oktober klockan 17-19 är du välkommen på samrådsmöte i Östberga kulturhus.

Inbjudan till samråd

Förslag: 84 studentlägenheter och en ny förskola

I detaljplanen föreslår staden ett nytt bostadshus med 84 studentlägenheter. I bottenvåningen på huset byggs en ny förskola som ersättning för den gamla förskolan som brann ner. Gårdsytan framför huset blir förskolegård. Det nya bostadshuset byggs i två delar, en på 4 våningar och en på 7 våningar. Huset får två gemensamma takterrasser för de boende.

I den intilliggande parkleken Backen byggs en ny parkleksbyggnad med service för besökare, som toaletter, matlagningsmöjligheter och lokaler. Ett mindre sophus för avfallshantering byggs i anslutning till parkleksbyggnaden.

Planförslaget innebär också att Kinnaredsgränd förlängs något och får en ny vändplan för att transporter ska kunna köra fram till det nya huset och förskolan.

Bakgrund

Sedan slutet av 2015 pågår arbete med ett övergripande program för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Det är framför allt den sociala hållbarheten som är i fokus. Viktiga mål är att koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö och att skapa bättre offentlig service i området.

Planområde

Planen berör fastigheterna Årsta 1:1 och Familjen 1 och 2 vid kvarteret Släkten.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådsperioden 25 september – 6 november 2018 på följande platser:

  • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
  • Östberga kulturhus, Östberga torg.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast 6 november 2018. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Ange alltid diarienummer 2015-17627.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls torsdag den 11 oktober klockan 17.00 – 19.00 i Östberga kulturhus, vid Östberga torg.

Bildgalleri

Flygfoto över Östberga centrum.
Flygfoto över Östberga centrum med föreslaget ny bebyggelse inritad. Montage: Vera arkitekter
Bilden visar en karta över Östbergahöjden med planområdet markerat.
Inom det markerade området planeras nya bostäder och en ny förskola.

Läs mer om Östberga centrum

Uppdaterad