dcsimg

Samråd om ny byggnad vid Kungsträdgården

Föreslagen byggnad sedd från Hamngatan österut. Illustration: Apple/Foster&Partners

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget om en ny byggnad vid Kungsträdgården. Samrådet har förlängts och pågår 4 juli till och med 28 september. Den 23 augusti klockan 16.30-18.00 håller vi samrådsmöte i före detta Galleri Dr Glas på Jussi Björlings allé 10 vid Kungsträdgården.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget till detaljplan avser fastigheten Sju Sekel 1. Planens syfte är att möjliggöra för en ny byggnad för kommersiell verksamhet samt att säkerställa befintlig nätstation.

Planområde

Fastigheten Sju Sekel 1 ligger utmed Hamngatan i norra änden av Kungsträdgården.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 4 juli till och med 28 september i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 23 augusti klockan 16.30-18.00 i före detta Galleri Dr Glas på Jussi Björlings 10 allé vid Kungsträdgården.

Läs mer om Projektet

Uppdaterad