dcsimg

Samråd om ny förskola i Fruängen

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget att bygga en ny förskola vid Hanna Rydhs gata i Fruängen. Samrådet pågår till och med 24 oktober.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola. Förskolan som finns där idag kommer att rivas. Samtidigt rivs paviljongen som ligger på parkmarken intill.

Planområde

Förslaget berör fastigheten Baretten 2 i Fruängen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas 18 september – 24 oktober 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4. Under samma period visas förslaget även på Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Telefonplan 30.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls torsdag den 4 oktober klockan 16.30 - 19.00 i förskolan Hanna Rydh på Hanna Rydhs gata 5.

Läs mer om projektet

Uppdaterad