1 600 parkeringsplatser i bergrumsgarage minskar biltrafiken i bostadskvarteren

Illustration av infart vid Bobergsgatan. Marken kring och ovanför infarten planläggs som park. Bobergsgatan och Gasverksvägen förbinds med trappa. Bild: Adept & Mandaworks.

Kommunfullmäktige har godkänt investeringsutgiften om 680 mnkr för genomförandet av nyproduktion av parkeringshus i Hjorthagen. Detaljplaneförslaget för bergrumsgaraget i Hjorthagsberget innebär att det befintliga bergrummet, som ligger på drygt 30 meters djup, återanvänds för garage. Här har tidigare nafta lagrats för gasframställning. Idag är lagret avvecklat och under sanering.

Norra Djurgårdsstaden planeras med 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Genom att använda bergrummet i Hjorthagsberget minskar trafiken på kvartersgator samtidigt som parkeringsbehovet i området löses. Parkeringsanläggningen ska i huvudsak försörja boende och verksamheter inom delområdena Gasverket, Kolkajen och Ropsten. För de som flyttar in och arbetar i dessa kvarter kommer det att vara närmare till tunnelbanan än till bilen.

320 av de 1 600 p-platserna ska vara för elbilar redan från början och till år 2030 kommer alla p-platser i garaget att ha laddningsmöjligheter.

Stockholm Parkering ansvarar för byggandet och Exergi AB (före detta Fortum) ansvarar för saneringen och anpassning av logistiken.

Garaget planeras stå klart i slutet av 2022.

För mer information om Hjorthagsgaraget

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad