dcsimg

Intresse för byggemenskap i Fokus Skärholmen

Flertalet intresseanmälningar för byggemenskap har kommit in efter att Fokus Skärholmen före sommaren började undersöka intresset. Staden söker byggemenskap som vill bidra till att utveckla Skärholmen i enlighet med de mål och strategier som formulerats för Fokus Skärholmen.

Vad händer nu?

Vi planerar en markanvisningstävling längre fram.

Vilka förutsättningar som ska gälla för tävlingen är ännu inte helt klart men kunskapen som vi fått genom intresseanmälningarna kommer att tas tillvara.

Platsen som var tänkt för byggemenskap ligger inom planområdet för Mälaräng, ett område mellan Bredäng och Mälarhöjden. Detaljplanen för Mälaräng inväntar antagande och när tidplanen för utbyggnaden av projektet är mer fastställd kan planeringen av tävlingen fortsätta. Till våren kommer mer information om tävlingsförfarandet och tidplan att kunna lämnas.

Om byggemenskap

Byggemenskap är ett alternativ till traditionellt bostadsbyggande där en grupp privatpersoner bjuds in att i egen regi eller tillsammans med en byggaktör planera och genomföra ett bostadsprojekt. Syftet är att deltagarna i byggemenskapen ska bygga bostäderna för eget boende.

Mer information

Information om byggemenskap i Fokus Skärholmen, Stockholms stad
stockholm.se/byggemenskap

Den ideella föreningen för byggemenskaper
http://byggemenskap.se/byggemenskaper/

Kontakt

Byggemenskap

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad