Ledningsarbeten längs Saltvägen

Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.
Illustrationsbild över ny bebyggelse vid Saltvägen. BILD: Backhans och Hahn arkitekter/Zin arkitektur.

Längs Saltvägen i Hökarängen pågår förberedande ledningsarbeten inför kommande bostadsbyggnation. Arbetena består av omläggning av vatten-, avlopp- och fiberledningar samt ombyggnad av gata och gångbana. Arbetet startade måndag 8 oktober och beräknas pågå i 2-3 månader.

Arbetet startar vid korsningen Saltvägen och Pepparvägen och fortsätter sedan uppåt längs Saltvägen. Gående, cyklister och bilister kommer fortfarande kunna ta sig fram på Saltvägen under arbetets gång. 

Läs mer om

Uppdaterad