Markundersökningar i Vinterviken

Från måndagen den 8 oktober till och med torsdagen den 18 oktober kommer Stockholms stads entreprenör att ta prover i marken, som en del i förberedelserna inför marksaneringen.

Provtagningen görs för att vi ska få mer detaljerad information om hur massorna som grävs bort under saneringen ska transporteras bort och i slutändan omhändertas. Provtagningen görs med borrbandvagn. Entreprenören kommer vara på plats samtliga vardagar under arbetsperioden.

Markundersökningarna kommer inte innebära någon större störning i form av ljud eller vibrationer.

Senare under hösten 2018 kommer vi också att göra en inmätning av ledningar. Detta görs för att vi ska få mer detaljerade uppgifter om ledningarnas position och djup i marken bland annat, inför marksaneringen.

Eventuellt kommer vi även att beskära av grenar som hänger lågt eller minskar vägbredden utmed Vinterviksvägen under hösten. Undersökning av innehåll i en cistern i området kan också komma att utföras under hösten.

Läs mer om Vinterviken

Uppdaterad