Samråd för Bergholmsbacken avslutat, vad händer nu?

Bergholmsstråket - White Arkitekter
Visionsbild Bergholmsbacken

Detaljplanen för Bergholmsbacken var på samråd 22 augusti till 3 oktober. Den 19 september bjöd staden in till öppet hus om planförslaget i Bagarmossen Folketshus. Över 100 boende tog chansen att studera förslaget och diskutera med representanter från stadens byggnadskontor respektive exploateringskontor.

Över ett hundratal skrivelser med synpunkter på detaljplaneförslag har lämnats in. Det flesta synpunkterna handlar om trafikfrågor, placering och angöring av "nya skolan", arkitektur och utformning och placering av det höga huset i kvarter A.

Projektgruppen på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret går nu igenom alla synpunkter och gör en bedömning av vilka bearbetningar av detaljplanen som behövs samt vilka frågor som ska analyseras ytterligare.

Under våren 2019 kommer en samrådsredogörelse med förslag till fortsatt inriktning för planarbetet att redovisas för stadsbyggnadsnämnden. En bearbetad detaljplan kommer sen att sändas ut på granskning.

Preliminärt blir granskningen juni 2019.

Uppdaterad