dcsimg

Inbjudan till samråd i Fokus Skärholmen: Måsholmen (Stockholmshems hk)

Portholmsgången och ny gångväg mot Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg

Projektet Måsholmen med 100 bostäder, arbetsplatser (Stockholmshems nya huvudkontor) och lokaler för kulturverksamhet är på samråd 21 november - 19 december. Välkommen att ta del av förslaget och lämna synpunkter!

Förslag till detaljplan

Planen syftar till att uppföra en ny byggnad för 100 bostäder, kontor och lokaler för kulturverksamhet. Publika ändamål som kontor och verksamheter ska rymmas i en ny byggnadsvolym med ungefär samma fotavtryck som befintlig byggnad. För att möjliggöra den nya byggnaden behöver den befintliga byggnaden rivas, varpå ett nytt hus med totalt 21 våningar från markplan och något mindre fotavtryck planeras. Det nya höghuset kommer att utgöra ett landmärke i Skärholmen.

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 21 november –19 december 2018 på medborgarkontoret i Skärholmen samt i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Du kan titta på en 3D-modell av förslaget för att få en uppfattning om hur planerna ser ut.

3D modell

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast inkommit senast den 19 december 2018. 

Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Skicka e-post med diarienummer 2017-09751 i ärenderaden till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
  • Skicka brev märkt med diarienummer 2017-09751 till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Välkommen på samrådsmöte/öppet hus

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls torsdag 29 november 2018 klockan kl. 16 –19 i Stadsteaterns lokaler, med ingång från gymnasiet/Bredholmstorget. Välkommen att ta del av förslaget, titta på modeller och ställa frågor till representanter från stadsbyggnadskontoret och Stockholmshem.

Välkommen!

Läs mer om Måsholmen

Uppdaterad