Inledande undersökning av Vinterviken visar inga kärl

Under sommaren och hösten fick Stockholms stad uppgifter om att kärl innehållandes hälsofarliga ämnen kan finnas på botten i vattnet vid Vinterviken. På grund av detta har Stockholms stad påbörjat en undersökning av området. I en första bottenskanning har vi inte kunnat hitta några kärl. Undersökning fortsätter nu genom kamerainspektion.

Genom den inledande bottenskanningen i och i kring Vinterviken har vi bland annat kunnat lokalisera ett antal mindre båtvrak och ett mindre antal oljefat. De kärl eller tunnor som enligt uppgifter från utomstående ska finnas på botten har vi inte kunnat lokaliseras.

Vi planerar nu för att genomföra en inspektion med kamera under slutet av november för att avgöra om kärl ändå kan finnas på botten, men exempelvis täcks av de mjuka sediment som utgör botten i de yttre delarna av Vinterviken.

Läs mer om Vinterviken

Uppdaterad