Katarinahissen visar tiden igen

Katarinahissen och restaurang Gondolen. Bild / Atracta
Katarinahissen och restaurang Gondolen. Bild / Atracta

Ordningen är återställd. Nu kan alla som passerar Slussen se både vad klockan och temperaturen är. Ny ledteknik har ersatt den tidigare klockan och nya digitala skärmar lyser nu upp både Katarinahissen och Gondolens sidor.

Katarinahissen genomgår en omfattande renovering, ett arbete som finansieras av Stockholms stad. Under förra året byggdes en ställning runt hissens nedre del och den nedre uttjänta delen kapades och lyftes bort till skrotning tillsammans med hissen som ska ersättas. Nu har också den gamla klockan och ljusreklamen ersatts.

Det är den tidigare ägaren av fastigheten, Folksam, som planerat för den nya skyltningen. Tanken är sedan att skyltning och hissanläggning ska drivas av den nya fastighetsägaren Atrium Ljungberg.

– Vi renoverar hisstornet och byter ut hissmaskin och hisskorg för att kunna driftsätta hissen på ett tryggt och säkert sätt. Hittills har vi bland annat förstärkt grundläggningen och bytt ut den nedre delen av hisstornet, säger Lars Ericsson, biträdande projektledare,Projekt Slussen.

Katarinahissen har fått ny grundläggning. Foto / Lennart Johansson

Planen är att successivt öppna hissen under 2020 och som tidigare kommer det att finnas någon form av betalsystem, dock utan hissförare. I färdigt skick kommer hissen att ha entréer vid Stadsgårdsleden, Katarinavägen och på taket till Gondolen.

– Det blir positivt att få öppna något roligt och nytt här på platsen där vi hittills egentligen bara rivit, säger Lars Ericsson.

Katarinahissen genom tiderna

Redan år 1881 konstaterade staden att det behövdes en koppling mellan Mosebacke torg och Stadsgårdskajen. Elevatorn, som hissen till en början kallades, stod klar 1883 och kostade då fem öre att åka.

Mellan åren 1909–1933 satt Stockholms första rörliga reklamskylt, Stomatolskylten, på Katarinahissens torn. När den gamla Katarinahissen revs flyttade Stomatolskylten till sin nuvarande plats på byggnaden vid Klevgränd.

Den gamla Katarinahissen stängdes och revs 1933, i samband med att nuvarande Slussen började byggas. Den nya hissen stod färdig 1936 och blev då en del av Katarinahuset som uppfördes samtidigt. Fram till att den stängde var hissen bemannad av hisskonduktörer.

Efter mer än 70 år i Stockholmarnas tjänst så var Katarinahissen så pass sliten att den måste stängas 2010. Under 2014 mjukstartade Projekt Slussen upprustningen av hissen. 2020 planeras den upprustade Katarinahissen att successivt öppna igen.

Se filmen

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad