Nu börjar bygget av terminalen för Nacka- och Värmdöbussarna

I början av januari smäller det bokstavligen till då arbetena i Katarinaberget sätter igång. Två år beräknas sprängningarna ta vilket trots allt är lite av rekordtid utifrån den stora mängd bergmassor som ska sprängas loss och forslas bort.

En bussterminal - två entreprenader

Två år beräknas sprängningarna ta vilket trots allt är lite av rekordtid utifrån den stora mängd bergmassor som ska sprängas loss och forslas bort.

– Många kanske tycker att det låter som en lång tid men med tanke på att det handlar om mer än 270000 kubikmeter berg som ska forslas bort så är det relativt kort tid i de här sammanhangen, säger Anders Norlin, projektledare vid Projekt Slussen.

Det är stora mängder sten som ska sprängas loss och en lastbil lastar ungefär sju kubikmeter. För att klara detta under den relativt korta tiden så behöver man jobba intensivt med borrning, sprängning och transporter.

Arbetena inleds med en man bygger en arbetstunnel ifrån Stadsgården och sedan börjar man att successivt spränga ut berget.

– Det är en tekniskt avancerad anläggning och bergsprängning i stadsmiljö kräver omfattande planering. Särskilt om det som här handlar om tre stora bergrum med en spännvidd på upp till 24 meter och en längd av drygt 300 meter.

När första etappen är klart, cirka 2021 startar entreprenad nummer två. I den ingår färdigställande av terminalen, där man utför stomkompletteringar och övriga installationer. Terminalen planeras öppna 2023.

Så går det till att spränga

Terminalen kommer att ligga nära KF-husets grundläggning och stadsgårdsbranten, vilket betyder att det är relativt liten bergtäckning. Planen är att spränga ut mindre delar åt gången och successivt ta sig fram genom berget. Borrningen är ett omfattande moment, bland annat därför att det krävs mer borrning än de hål som används för själva sprängningarna. Innan man borrar de hålen måste längre håll borras och fyllas med en speciell tätningscement så att man minskar mängden vatten som kan tränga in i bergrummen.

Injektion med betong före
20-25 meter långa hål borras runt den blivande tunneln och injekteras innan med cement. När cementen stelnat bildas en fem meter tjocktätning runt den blivande tunneln.

Borrning och laddning av spränghål
Därefter borras cirka 100-250 stycken 2-6 meter långa hål som fylls med bulk-sprängmedel. Laddningsmängden i borrhålen kommer att variera mellan cirka 0,5 kg och 8 kg. Mängden styrs av vibrationsrestriktioner för byggnader, anläggningar och utrustningar som finns i området.

Sprängning, som kan vara i upp till tio sekunder
Man anpassar håldjup och samverkande laddningsmängd (sprängämne per hål) så att vibrationsrestriktioner hålls. En sprängning består av 100-250 borrhål som detonerar på olika tider enligt en tändplan. Sprängningen sker enligt ett förutbestämt mönster för att berget ska falla ut på rätt sätt och ge så lite vibrationer som möjligt. Ungefär 10-15 meter tunnel drivs fram per vecka och sprängfront. 

Utlossning, skrotning och förstärkning
Allt lössprängt berg lastas ut och körs bort på lastbil med släp nattetid. Tunnelns tak och väggar rensas från lösa stenar. Berget förstärks sedan med bergbultar och fiberarmerad sprutbetong.

- Den här typen av arbeten har vi tillstånd att utföra mellan 7 och 22 och vi kommer att behöva utnyttja den tiden för att kunna hålla tidplanen, säger Ander Norlin.

Information till närboende och verksamheter

Kommunikation till boende och verksamheter kommer att vara en viktig och prioriterad del under byggtiden, säger Anders Norlin.

Framdriftskartan kommer uppdateras kontinuerligt

– Vi planerar att löpande kommunicera var vi befinner oss i arbetsprocessen och vilken typ av arbete vi utför. Det kommer också att gå att följa var borriggarna befinner sig och vi har även en sms-tjänst som förvarnar när en sprängning sker.

Är du boende eller har en verksamhet i området, läs mer på sidan "Bor eller arbetar i Slussen".

Se filmen om de tekniska utmaningarna vid arbetet med bussterminalen.

Utmaningar i berg

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad