dcsimg

Nya ledningar läggs för Årstafältet kommande bebyggelse

Flygfoto över hus och grönområden.
Flygbild över Årstafältet, etapp 1.

Under hösten har staden påbörjat arbeten inför ledningsomläggning vid de hus som angränsar till Årstafältets norra sida, det vill säga kvarteren Borlången, Mysslingen och Asplången. Ledningsarbetet innebär att träd behöver tas ner.

Ledningsomläggningen kommer att göras på den sida av husen som angränsar mot Årstafältet. De nya ledningarna ersätter befintliga ledningar som kommer att hamna under kommande bebyggelse i Årstafältets första etapp och byts samtidigt ut till större dimensioner inför kommande bebyggelse.

Träd behöver tas ner för nedläggning av nya ledningar

För att vi ska kunna lägga nya ledningar i marken behöver träd på sträckan tyvärr tas ner. Vi har undersökt möjligheten att lägga ledningarna i ett annat läge, men tyvärr har det visat sig inte vara möjligt. Arbetet medför att vissa ytor runt om husen måste stängslas in och en del passager dras om.

När arbetet är klart kommer vi att göra tillfälliga återställningar av gång- och körbanor. En permanent finåterställning i området (med trädplantering) kommer göras så snart som möjligt, enligt kommande överenskommelse med berörda bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Gång- och cykelväg mellan Årstafältet och bostadshusen delvis avstängd

Under den period då ledningsarbetet pågår kommer stora delar av gång- och cykelvägen som går mellan Årstafältet och bostadshusen, parallellt med gamla Årstalänken, att vara avstängd. Gång- och cykelvägen som går från Sandfjärdsgatan ner till förskolan Årstaängen kommer vara öppen under hela perioden, men eventuellt med varierande sträckning.

Arbetet med ledningsomläggningen kommer att utföras måndag-fredag klockan 07.00-19.00. All byggtransport till och från arbetsområdet kommer att ske via gamla Årstalänken. Vi kommer att sätta upp stängsel runt om vårt arbets­område, som säkerhetsåtgärd för att obehöriga inte ska skadas.

Ledningsomläggningen utförs av Sveab och Keller på uppdrag av Stockholms stad.

Mer information om dragningen av nya ledningar och andra pågående arbeten Årstafältet.

Läs mer om Årstafältet

Uppdaterad