dcsimg

Trädfällning vid Kämpetorpsskolan

Visionsbild över området. AIX arkitekter
Visionsbild över området. AIX arkitekter

Staden förbereder för en ny gång- och cykelbana vid Kämpetorpsskolan i Solberga. För att ge plats åt gångbanan fälls flera av de träd och buskar som idag står utmed Älvsjövägen. Därefter startar förberedande markarbeten på platsen. Arbetet startar på tisdag 27 november och beräknas vara klart i januari.

I slutet av november påbörjade stadens entreprenör, NCC, arbetet med att fälla flertalet av de träd och buskar som står mellan Älvsjövägen och arbetsområdet vid Kämpetorpsskolan. Träden fälls för att ge plats åt en ny gång- och cykelväg som kommer sträcka sig längs Älvsjövägen.

Arbetet är en del av projektet som kallas för Kämpetorpsskolan och den nya gångvägen kommer bland annat ta besökare till och från den nya skolan och idrottsplatsen som byggs här. Träden och buskarna kommer delvis ersättas av nya planteringar som görs när gång- och cykelvägen är färdigställd.

Läs mer om projektet

Uppdaterad