dcsimg

Barnperspektiv i Stockholmsrummet

Hur skapas möjligheter för barn att påverka staden de växer upp i? Just nu visas en temautställning om att ta vara på barn och ungas perspektiv i stadsutvecklingen i Stockholmsrummet vid Sergels Torg. Fokus Skärholmen finns med som gott exempel.

Att växa i en stad som växer

Alla barn som vistas i Stockholms stad ska få sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med barnkonventionen. Barn har rätt till ett meningsfullt liv, att må bra och känna sig trygga. Utställningen ”Att växa i en stad som växer” ger exempel på hur barnrättsperspektivet beaktas i stadsutvecklingen när staden växer och förändras.

Om Stockholmsrummet

Fokus Skärholmen gott exempel

Utställningen illustrerar med filmer, visioner, goda exempel och mycket mer hur ett barnrättsperspektiv i stadsutveckling gör det bättre för alla. Längre fram kommer utställningen att aktiveras med programpunkter som ger möjlighet till fördjupning och dialog.

Fokus Skärholmen är ett av flera projekt där staden har tagit hänsyn till barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets eget perspektiv i stadsutvecklingen.

Uppdaterad