Provtagningar på grusplanen i Dalbottenparken

10-11 december genomförs markprovtagningar i parken Dalbotten i Högdalen. Provtagningen är en del i utredningsarbetet inför anläggningen av ny aktivitetsplats för unga.

I parken Dalbotten, vid Högdalens centrum, ska staden anlägga en ny aktivitetsplats för äldre barn och ungdomar. En målgrupp som tidigare inte haft en naturlig plats i parken. Den nya aktivitetsplatsen kommer placeras bredvid befintlig lekplats och ersätter grusplanen som ligger där idag. 

Som en del i utredningsarbetet inför anläggningen genomför staden nu provtagningar i marken. 

Anläggningen av aktivitetsplatsen är en grönkompensation för projektet Reflexen där ett punkthus i 11 våningar byggs i den södra delen av parken. Som en ersättning för det grönområde som tas i anspråk för de nya bostäderna kompletterar staden parken med nya aktivitetsytor.

Läs mer om Reflexen

Uppdaterad