Samråd om nya bostäder längs Björksundsslingan i Bandhagen

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget att bygga nya bostäder utmed Björksundsslingan. Samrådet pågår till den 5 februari 2019.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 35 nya bostäder längs med Björksundslingan i Bandhagen.

Planområde

Planområdet omfattar Bandhagen 1:2 och del av fastigheten Örby 4:1 i Bandhagen. Området ligger cirka 600 meter från Bandhagen centrum.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 18 december – 5 februari 2019 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 16 januari klockan 17-19 i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad