Tryggare och bekvämare miljö i nya bussterminalen

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken. Bussterminalen i Katarinaberget är med sina många entréer och anslutningar en central del av lösningen.

Inne i nya bussterminalen

Terminalen kommer att bestå av två körbanor, en för ankommande och en för avgående bussar och i mitten placeras en separat vänthall avskild från busstrafiken. Det ger en bekvämare, tystare och tryggare miljö för resande jämfört med den tidigare terminal där resenärerna tvingades korsa bussarnas körvägar. När bussen anländer är det bara att kliva ut ur vänthallen och upp på bussen.

Bussarna kommer att köra in och ut via en tunnel på Stadsgårdsleden med tunnelmynningen i nivå med Fotografiska. Öppningen kommer att ha hela 29 meters spännvidd. Ovanpå tunneln läggs Saltsjöbanans dubbelspår.


Infartstunneln till terminalen kommer att gå under Saltsjöbanans spår. Illustration / Foster+Partners och Berg Arkitektkontor 

Bussterminalen kommer att ha flera entréer

Huvudentrén till bussterminalen kommer att finnas vid Katarinavägen. Via en inomhusanslutning går det även att nå Saltsjöbanan och tunnelbanan. Ytterligare tre entréer placeras vid Stadsgårdskajen: en där den nedre entrén till tunnelbanan finns idag, en entré från Saltsjöbanans station samt en mittemot Birkaterminalen vid Lokattens trappa. Det kommer också gå att ansluta till bussterminalen från tunnelbanans entré på Götgatan/Hökens gata.

Terminalen kommer att ha avancerat värme- och ventilationssystem, sprinklersystem, detektorer för både gas och rök och automatisk ventilation om brand skulle inträffa. När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka. Tunnelbanan beräknas vara klar 2026.

Konsten levandegör bussterminalen

Konstnären Gunilla Klingberg har fått i uppdrag att skapa konsten i den nya bussterminalen. Uppdraget omfattar utsmyckning av tre platser i bussterminalen: golvet i vänthallen, västra entréhallen och östra entréhallen. Golvet i vänthallen, som uppgår till 3200 kvadratmeter, kommer att utsmyckas med cementmosaik av terrazzoplattor. Även golven i entréerna ska utformas. I entréhallarna kan väggpartier och passager komma att bearbetas.

 

Se mer av konstnären Gunilla Klingberg, www.gunillaklingberg.com

Läs mer om nya bussterminalen, Region Stockholms, (extern webbplats)

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad