Två nya hyresgäster till Medborgarhuset

Nu har staden träffat avtal med två nya hyresgäster till Medborgarhuset: Mezefabriken och Hawaii Poké. När renoveringen och utvecklingen av Medborgarhuset är klar kommer de öppna restauranger i lokaler mot Folkungagatan.

Lokalerna är på 62 respektive 71 kvm. I huset finns plats för två ytterligare restauranger i den västra flygeln mot Söderhallarna. Lokalerna är på cirka 400 och 1400 kvm.

Medborgarhuset har även tidigare haft inslag av kommersiella verksamheter. I det nya och ombyggda Medborgarhuset kommer de att komplettera stadens utbud på ett ännu bättre sätt och bidra till att denna, tidigare lite bortglömda, del av Folkungagatan blir ett naturligt stråk för boende, anställda och besökare i området.

Läs mer om Medborgarhuset

Uppdaterad