dcsimg

Tyck till om nya bostäder i Riddersvik

Nya bostäder i Riddersvik
Det omarbetade förslaget innehåller både bostäder och utveckling av natur- och kulturhistoriska värden.

Nu kan du ge synpunkter på Stadsbyggnadskontorets omarbetade förslag för utvecklingen av Riddersviksområdet. Detaljplanen innehåller cirka 600 bostäder, ett vård- och omsorgsboende med 58 platser, sex servicelägenheter och en förskola med åtta avdelningar.

Förslaget är på samråd 4 december 2018-29 januari 2019

Här visas förslaget:

  • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Hässelby villastads bibliotek i Åkermyntans centrum, Lövkojsgränd 12
  • Medborgarkontoret på Bibblerian i Hässelbygård, Hässelby torg 10
  • Läs mer på webbplatserna stockholm.se/riddersvik och stockholm.se/detaljplaner  

Samrådsmöte
När: 18 december 2018, klockan 16–20
Var: Hässelby villastads Folkets Hus,Riddersviksvägen 159, Hässelby

Synpunkter på förslaget:
Under samrådstiden har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 29 januari 2019 till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Stockholms Stadsbyggnadskontor Registraturen
Box 8314,104 20 Stockholm

Ange diarienummer 2013-11692 samt namn och adress.

Uppdaterad