dcsimg

Avtal om Slakthusområdets utveckling

Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.
Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.

Stockholms stad har kommit överens om ett samarbete med Atrium Ljungberg för utvecklingen av Slakthusområdet. Totalt är affären värd 3.6 miljarder kronor för staden.

Visionsbild Förbindelsehallen i Slakthusområdet, illustration Niras.

Köpeavtal träffat

Stockholms stad har den 25 januari 2019 träffat avtal om ett samarbete med Atrium Ljungberg för utvecklingen av Slakthusområdet. Affären bygger på den avsiktsförklaring som presenterades i augusti 2018.

Affärens innehåll

Affären innebär att Atrium Ljungberg ska fortsätta utveckla delar av Slakthusområdet genom förvärv, markanvisningar och optioner och tar ansvar för de hyresgäster som behöver evakueras. Totalt är affären värd 3.6 miljarder kronor för staden.

Stockholms stads samarbete med en stark aktör kring fortsatt utveckling av Slakthusområdet kan snabbare förverkliga visionen om en blandad urban stadsdel där bostäder, handel, kultur och företagande samverkar. Förvärv, markanvisningar och optioner uppgår totalt till närmare 200.000 kvadratmeter (bruttoarea – BTA), det vill säga cirka 30 % av Slakthusområdet.

Atrium Ljungberg tar genom överenskommelsen över ansvaret för de hyresgäster som berörs av affären och som behöver nya lokaler för att Slakthusområdets vision ska förverkligas. De har under hösten 2018 träffat hyresgäster och påbörjat diskussion om evakuering med de som berörs.

Tidplan

Styrelsen för Atrium Ljungberg godkände affären 25 januari. Affären kräver beslut i exploateringsnämnden (planerat: 14 februari), samt i fastighetsnämnden och S:t Erik Markutvecklings styrelse (planerat: 19 februari). Därefter beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (planerat: maj). Atrium Ljungbergs tillträde som fastighetsägare är planerat till början av juni 2019. Planerad byggstart är första kvartalet 2021. Hela nya Slakthusområdet beräknas stå klart 2030.

Strukturplan Slakthusområdets avtal.

Läs Stockholms stads pressmeddelande.

Kontakt

Patrik Dahlin

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Läs mer

Uppdaterad