Ledningsarbeten i korsningen Cedergrensvägen och Bäckvägen

Rosa markering: Sträckning för ledningsarbeten. Lila markering: Planerad bebyggelse

Ellevio flyttar befintliga ledningar i korsningen Cedergrensvägen och Bäckvägen i Midsommarkransen. Ledningsflytten utförs för att förbereda inför kommande bostadsbyggnation. Arbetet startade måndag 7e januari och planeras vara klart 28 februari.

Ledningsflytten utförs på en sträcka på ca 80 meter och innebär att gångbanan stängs av. Gående hänvisas till andra sidan gatan. Arbetet utförs för att förbereda inför kommande bostadsbyggande vid korsningen. Här ska Sveafastigheter bygga ett flerbostadshus med 40 lägenheter och verksamhetslokal i bottenvåningen. Byggstart för bostadshuset är planerat till våren 2019. 

Läs mer om Bäckvägen

Uppdaterad