Ledningsarbeten i Sirapsvägen

Rosa markering visar avstängt område. Blå markering visar öppet körfält, trottoaren är avstängd.

Måndag den 28 januari påbörjar staden arbetet med att lägga nya avloppsledningar i Sirapsvägen. Ledningsarbetet innebär störande arbeten i form av spontning och sprängning. Delar av Sirapsvägen ska att stängas av men ett körfält kommer vara tillgängligt under hela produktionen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj, 2019.

I Sirapsvägen, vid Hökarängens tunnelbana, ska staden lägga nya avloppsledningarna. Ledningsarbetet är en del av projektet Kavringen som möjliggöra 200 nya bostäder i området. Marken där de nya ledningarna ska ligga består av berggrund vilket måste sprängas och forslas bort innan de nya ledningarna kan läggas på plats. Först kommer marken att spontas, därefter påbörjas schakt- och sprängningsarbeten. Efter att de nya ledningarna har lagts i marken fylls schakten igen och vägen återställs. 

Arbetet innebär att en del av Sirapsvägen stängs av. Trafiken kommer att begränsas till ett körfält som kontrolleras av ett tillfälligt trafikljus. Trottoarerna på båda sidorna av Sirapsvägen stängs av och gående hänvisas till andra gångvägar.

Planerade arbetstider

Vardagar: klockan 06.30-18.00

Vid frågor:

Byggledare: 070773 64 06

Läs mer om

Uppdaterad