dcsimg

Samråd om bostäder längs Björnmossevägen i Kälvesta

Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter

Längs Björnmossevägen, inom fastigheten Kälvesta 1:3 med flera, föreslås cirka 385 bostäder i flerbostadshus och radhus, cirka 200 av dem planeras byggas som Stockholmshus. Björnmossevägen flyttas österut, vilket skapar möjlighet att bygga på stadens mark samtidigt som det befintliga grönområdet kan utvecklas. Samråd om detaljplanen pågår under perioden 15 januari till 26 februari 2019 och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Uppdaterad