dcsimg

Samråd om detaljplan för Björnbodaskolan i Vinsta

Perspektivbild från Skattegårdsvägen mot öst som visar det nya gaturummet och en möjlig utformning av byggnader. Illustration. Max Arkitekter
Perspektivbild från Skattegårdsvägen mot öst som visar det nya gaturummet och en möjlig utformning av byggnader. Illustration Max Arkitekter.

Förslaget för Skogsnävan 1 med flera innebär att Björnbodaskolan i Vinsta kommer få plats för upp till 1 200 elever. Dessutom föreslås en förskola med sex till åtta avdelningar. Under perioden 15 januari till 26 februari 2019 är det samråd om detaljplanen. Under samrådet finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Uppdaterad