dcsimg

40 flytande studentlägenheter och 330 bostäder har markanvisats i Kolkajen

Studentbostäder i Kolkajen. Bild: Adept & Madaworks

Fyrtio studentbostäder har markanvisats till Studieflyt AB som ägs av ByggVesta AB och AquaVilla Produktion AB. Markanvisningen skedde genom direktanvisning efter jämförelseförfarande mellan två intressenter. Markanvisningarna beslutades i exploateringsnämnden den 14 februari.

Studentbostäder på vatten är ett unikt projekt för Sverige. Studentbostäderna kommer att tillverkas i Västervik och skeppas upp till Norra Djurgårdsstaden, dockas in, förankras och anslutas vid kajen på ön som ska byggas i Kolkajen. Husstommen ska tåla vind och vatten utan underhåll i hundra år och 65–70 procent av energiförbrukningen ska täckas av ett innovativt system som tar tillvara på energin som finns i det omkringliggande havet.

Vy från norra kajen i Kolkajen. Bild: Adept & Madaworks

Kolkajen är en av de större detaljplanerna som är under framtagande i Norra Djurgårdsstaden. 1 500 bostäder, 11 000 kvm arbetsplatser och verksamheter samt två förskolor planeras. För att kunna bygga i den omfattningen kommer en ö att byggas i Lilla Värtan. Gasverket med tegelbyggnader från förra sekelskiftet gränsar till Kolkajen, och det så kallade vattengasverket som ligger inom detaljplanen Kolkajen kommer att innehålla publika lokaler. Kolkajen liksom Gasverket planeras för att bli besöksmål, och i området kommer bland annat en vattenarena, kajstråk och en större park att anläggas.

Sedan tidigare har Abacus markanvisats cirka 75 bostadsrättslägenheter via en pristävling, genomförd under hösten 2017. Ytterligare markanvisningar kommer att genomföras för de bostadsrättskvarter som återstår i Kolkajen under våren 2019.

Detaljplanen för Kolkajen kan antas under sista kvartalet 2019 och byggstart för de första kvarteren kan som tidigast starta 2021. Fördröjningen i tid mellan antagen detaljplan och byggstart beror på omfattande arbeten med sanering, samt att staden ska bygga kajkonstruktion, ön och arbetsgator. Byggstart för studentbostäderna och de tre hyresrättsfastigheterna är cirka 2025.

Utöver studentbostäderna har mark anvisats till AB Stockholmshem, Åke Sundvall Projekt AB och Wåhlin Fastigheter AB med totalt cirka 330 hyresrättslägenheter.

Läs mer om Kolkajen

Uppdaterad