dcsimg

Arbete med Bryggvägen

Stockholm stad gör ledningsomläggningar i Bryggvägen under våren. Arbetet startade i slutet av februari och beräknas vara klart i maj.

Ledningsomläggningen görs åt SVOA, Stockholm vatten och avlopp. Vår entreprenör börjar arbetet från Gröndalsvägen och fortsätter sedan Bryggvägen fram. Entreprenören kommer att avisera i portar och vid parkering allt eftersom arbetet rör sig framåt.

Under hela arbetet kommer gångvägen på östra sidan av Bryggvägen att vara avstängd. Gångvägen vid Bryggvägen leds om genom skyltning på plats. 

Arbetet sker i etapper och under vissa perioder kommer fler delar av gångvägarna i området att ledas om. Dessa omledningar kommer också att skyltas på plats under de aktuella etapperna.

Läs mer om Bryggvägen

Uppdaterad