dcsimg

Avtal om Slakthusområdets utveckling till beslut

Strukturplan Slakthusområdet avtal med Atrium Ljungberg.
Strukturplan Slakthusområdet avtal med Atrium Ljungberg.

Stadens samarbetsavtal med stadsutvecklaren Atrium Ljungberg om utvecklingen av Slakthusområdet ska beslutas under våren. Affärens följer i alla väsentliga delar samma upplägg som avsiktsförklaringen som skrevs under 30 augusti 2018.

Strukturplan Slakthusområdets avtal med Atrium Ljungberg.

Affären innebär att Atrium Ljungberg får utveckla delar av Slakthusområdet genom förvärv, markanvisningar och optioner som uppgår totalt till närmare 200000 kvadratmeter (bruttoarea – BTA), det vill säga cirka 30 % av Slakthusområdet. De ska även ta ansvar för de hyresgäster som behöver evakueras. Affärens följer i alla väsentliga delar samma upplägg som avsiktsförklaringen. Tre byggnader har utgått; hus 17, 23 och 63 vilka planeras att rivas.

Utveckla visionen

Stockholms stad kan genom samarbete med en stark aktör kring fortsatt utveckling i Slakthusområdet, snabbare förverkliga visionen om en blandad urban stadsdel där bostäder, handel, kultur och företagande samverkar.

Vissa verksamheter måste snart börja flytta från Slakthusområdet för att ge plats åt den planerade tunnelbaneutbyggnaden, rivningar och nybyggnation.

Förvaltning av byggnader

Enligt programmet och stadens tidigare klassificering ska ett 20-tal byggnader i området bevaras. Byggnaderna i området ska inte långsiktigt ägas av staden, utan få nytt innehåll genom ny ägare som ansvarar för förverkligandet, med olika verksamheter inom mat, kultur, nöje, handel med mera.

Tidplan

Den 25 januari 2019 skrev Atrium Ljungbergs styrelse på ett samarbetsavtal om utvecklingen av Slakthusområdet. Beslutet planeras att godkännas av exploateringsnämnden 14 februari, fastighetsnämnden 19 februari och S:t Erik Markutvecklings styrelse 25 februari. Kommunfullmäktiges beslut planeras i maj.

Affärens värde

Affären uppskattas till ca 1.1 miljard kronor. Därutöver tillkommer optioner för byggnader och byggrätter, där värdet uppskattas till minst 2.5 miljarder. Totalt är affären värd ca 3.6 miljarder kronor för Stockholms stad.

Atrium Ljungberg betalar marknadspris för den mark och de byggnader som ingår i överenskommelsen. Totalt uppskattar de sin investering till ca 8 miljarder kronor under perioden 2019-2030.

Visionsbild Förbindelsehallen i Slakthusområdet, illustration Niras.

Läs tjänsteutlåtandet om affären med Atrium Ljungberg.

Läs mer om Slakthusområdet

Uppdaterad