dcsimg

Castellum satsar i Hagastaden – vill köpa tre kvarter

Fastighetsbolaget Castellum AB, ett av Sveriges största på kommersiella fastigheter, satsar på Hagastaden genom att söka anvisning för tre sammanhållna kvarter, Sorbonne, Greifswald och Harvard, som omfattar både kontor och bostäder, för ca 800 Mkr.

De tre kvarteren är belägna i den norra delen av Hagastaden och ligger ovanpå tunneltaken. Detta betyder att grundläggnings­förhållandena är mycket komplicerade, vilket har inverkat på markpriset. Föreslaget pris är 21000 kr/kvm både för kontorsytorna och för bostadsytorna. Kontorsytan omfattar ca 23000 kvm ljus BTA.

- De komplexa markförhållandena gör att det är nödvändigt att projektera och bygga dessa kvarter samtidigt. Vi känner förtroende för att Castellum har den stabilitet och genomförandeförmåga som krävs för att bygga dessa kvarter, säger Johan Castwall, exploateringsdirektör Stockholms stad.

Eftersom Castellum är en kontorsförvaltare i första hand kommer bolaget att söka en partner för byggandet av bostäderna. De omfattar ca 150 bostadsrättslägenheter i Kv Greifswald och Harvard. Bottenplanen i alla hus kommer utgöras av publika ytor.

- Det känns fantastiskt att få vara med i framtagandet av en helt unik stadsdel med vetenskap, liv och hälsa i fokus. Här kan vi bidra med attraktiva arbetsplatser och skapa ett life science-kluster, samt vårt kunnande inom hälsa och välmåendesäger Henrik Saxborn, VD på Castellum AB.

Markanvisningen genomförs under förutsättning att formellt beslut fattas i exploateringsnämnden den 14 februari. Byggstart för källarvåningarna kan starta tidigast år 2021.

En markanvisning är en option för byggaktören att förhandla med ensamrätt med staden om en kommande exploatering.

Mer information: Exploateringsnämndens föredragningslista

Läs mer om Hagastaden

Uppdaterad