dcsimg

Gång- och cykelbana i Tjärtunnan planeras att färdigställas under 2019

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.

Kvarteret Tjärtunnans gång- och cykelvägar är i dag inte klara. Under våren 2019 gör staden klart ett förfrågningsunderlag för att kunna göra en upphandling av arbetet.

De nya bostäderna i kvarteret Tjärtunnan är klara. Det arbete som återstår är att staden gör klart de nya gång- och cykelbanorna.

Projektet har i huvudsak behållit de allmänna gatornas utformning. Den befintliga gång- och cykelbanan ska dock flyttas och breddas från 3,5 meter till 5 meter. Utfarten från Östrandsvägen mot Tussmötevägen utformas med en upphöjd genomgående gångbana över Östrandsvägen. Byggstart för dessa planeras till under hösten 2019.

Det är det sista och avslutande arbetet i kvarteret tjärtunnan.

Läs mer om projektet

Uppdaterad