dcsimg

Hotelltomt vanns av NCC

Den 11 februari avslutades markanvisningstävlingen för det sista kvarteret i den kommande detaljplanen för Östra Hagastaden. Det gäller kvarter 16 vid Uppsalavägen, där NCC Property development nu föreslås tilldelas marken för att bygga ett hotell.

Markanvisningen avser ca 7000-11000 kvm hotell, ca 300 rum, i ett läge vid Uppsalavägen, nära Norrtull och Stallmästaregården. Tio intressenter inkom med anbud. Genom anvisningen har nu samtliga tomter i den kommande detaljplanen för Östra Hagastaden nu utsedda byggaktörer vilket är en förutsättning för att planarbetet ska kunna fortskrida enligt tidplan.

- Vi är glada att intresset för att bygga ett hotell i Hagastaden varit stort och genom att NCC nu föreslås anvisas detta kvarter så har den sista pusselbiten fallit på plats för Östra Hagastaden, och planarbetet kan drivas med full kraft framåt, säger stadens projektchef Eleonor Eklind Forslin vid exploateringskontoret.
Samråd i höst

Planerna för Östra Hagastaden, projektets andra detaljplan, planeras kunna presenteras sent i höst genom ett plansamråd. Detaljplanen innehåller bland annat skola, idrottsanläggning och student- samt äldreboende.

Kvarter 16 kan börja bebyggas med hotell tidigast år 2022. Ärendet kommer att behandlas på exploateringsnämndens sammanträde den 7 mars. Då marken också delvis ligger inom Region Stockholms markgräns ska ärendet också tas upp i regionfullmäktige.

Beslutet/ärendet hittar du här

Presskontakt

Anna Näslund

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Mer om projektet Hagastaden

Uppdaterad