dcsimg

Humlegården föreslås för sista kvarteret på Norra stationsgatan

Det sista lediga kvarteret längs Norra stationsgatan, Kvarter 10 Ribosomen, föreslås anvisas till Humlegården AB via dotterbolaget AB Stenhöga Ettan. Kvarteret innehåller ca 100 bostäder och publika lokaler i bottenplan.

Kvarteret ligger inom det beslutade detaljplaneområde 1 i Hagastaden men gränsar till det kommande östra Hagastaden, nära Norrtull. Markanvisningen föreslås utan angivande av pris med anledning av den rådande osäkerheten kring marknadspriset just nu.

- För oss i staden är det viktigt att planeringen av Hagastaden kan fortskrida och den här anvisningen är en viktig pusselbit för att hela den östra delen ska komma vidare i planarbetet. Då är det positivt att vi får en erfaren och långsiktig aktör som Humlegården som medspelare i fortsatta arbetet att förverkliga visionen om Hagastaden, säger projektchef Eleonor Eklind Forslin vid exploateringskontoret.

Anvisningen gäller i två år och ska därefter resultera i en överenskommelse om exploatering. Senast när ett sådant avtal tecknas ska priset vara klart och överenskommet. Ambitionen är att byggstart för källarvåning kan ske under 2021.

Förslaget till markanvisningen ska behandlas i exploateringsnämnden den 14 februari.
Exploateringsnämndens föredragningslista

En markanvisning är en option för en byggaktör att ensam förhandla med staden om en specifik mark.

Läs mer om Hagastaden

Uppdaterad