Medborgarpanelen om Årstastråket och Slakthusområdet

Stadens medborgarpanel om stadsutveckling har svarat på frågor kring utvecklingen i Årstastråket och Slakthusområdet. Frågorna handlade om utvecklingen av parker och hur man vistas och rör sig i området.

Årstastråket och Slakthusområdet i fokus

I den andra frågeomgången fick ca 400 paneldeltagare boende i Enskede, Årsta och Vantör svara på enkäten. Projektgrupperna för Årstastråket och Slakthusområdet är tacksamma för alla svar, och kommer använda resultaten i det vidare utvecklingsarbetet.

Totalt svarade 297 personer vilket är 72 % av paneldeltagarna. 

Resultatet från Medborgarpanelens svar om Årstastråket och Slakthusområdet

Uppdaterad