dcsimg

Samråd om Magneten 23 i Ulvsunda

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ny detaljplan för Magneten 23 i Ulvsunda industriområde. Förslaget innebär att nuvarande användning av området bekräftas. Fastigheten ges en bredare användning att förutom industri även innefatta hotell, kontor och handel.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Ett förslag till detaljplan har upprättats. Förslaget gäller fastigheten Magneten 23 m fl i Ulvsunda industriområde. 

Planområde

Planförslaget innebär att nuvarande användning av området bekräftas. Fastigheten ges en bredare användning att förutom industri även innefatta hotell,kontor och handel. Byggnaden ges också kulturskydd då den är ett fint exempel på storskalig industriarkitektur.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas 19 februari till och med 2 april i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls 5 mars klockan 17-18 i lokalen Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet

Uppdaterad