Samråd om nya bostäder längs Halmstadsvägen

Illustrationsbild som visar den föreslagna bebyggelsen sett från korsningen Halmstadsvägen/Simrishamnsvägen. Bild: Kod Arkitekter.
Illustrationsbild som visar den föreslagna bebyggelsen sett från korsningen Halmstadsvägen/Simrishamnsvägen. Bild: Kod Arkitekter.

Längs Halmstadsvägen, centralt i Björkhagen, föreslås sex nya bostadshus med sammanlagt cirka 90 nya bostäder. Samråd för projektet pågår 26 februari till 9 april, med öppet hus tisdagen den 5 mars. Under samrådsperioden är du välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Cirka 90 nya bostäder centralt i Björkhagen

Längs Halmstadsvägen, cirka 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation, föreslås sex nya bostadshus med cirka 90 nya bostäder. De nya bostadshusen placeras nära gatan och har tätt mellan entréerna för att skapa en mer levande stadskänsla i området. Verksamhetslokaler möjliggörs i alla bottenvåningar för att skapa en flexibilitet för framtida behov. Förslaget innebär även att gångbanan längs Halmstadsvägen och Höganäsvägen breddas för att förbättra förutsättningar för gående i området.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget: Bygg- och plantjänsten

Här visas förslaget under samrådsperioden 26 februari till 9 april:

  • Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.
  • Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6, Björkhagen.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls tisdagen den 5 mars, klockan 17.00-19.00 i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6, Björkhagen.

Läs mer om Björkhagens centrum

Uppdaterad